Vandkvalitet
Finderup-Hanning Vandværk
Frisk vand i hanen

Se vandkvaliteten på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger
• B-prøver hos forbruger
• Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
• Boringskontrol på alle boringer

Finderup-Hanning Vandværk har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dk.

Name: md.JPG.
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Finderup-Hanning Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Vandets hårdhed er ca. 9°, hvilket svarer til “middel hårdt vand”.
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver.
På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Vandværket får taget regelmæssige prøver af vandet på værket og hos forbrugerne.
Antallet af prøver aftales år for år med kommunen, som er vores tilsynsmyndighed.

Se de seneste analyseresultater, information/forklaring om analyseparametre og mulighed for grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.

ORDBØGER

Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk.

Finderup-Hanning Vandværk
Finderup-Hanning Vandværk
Fårborgvej 3a
6900 Skjern
Telefon: 20 91 65 46
mail: info@finderup-hanningvand.dk

Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net