Indvindingsopland
Finderup-Hanning Vandværk
Frisk vand i hanen
Name: indvindingsopland.JPG.
Grundvandets strømningsretning er fra nordøst mod sydvest, hvorfor indvindingsoplandet også strækker sig i denne retning.

Kortet viser også grundvandets alder og dannelsessted i indvindingsoplandet. Grundvandet er forholdsvist ungt ved kildepladsen (0-25 år), og bliver gradvist ældre i nordøstlig retning. Partiklerne,der viser grundvandets alder, stammer fra grundvandsmodellen, og
viser at grundvandsdannelsen sker jævnt fordelt i indvindingsoplandet, og gradvist bliver ældre i nordøstlig retning. Grundvandsmodellen har simuleret en periode på 200 år og når frem til, at det ældste vand i systemet er 150-175 år gammelt. Aldersfordelingen af grundvandet kan med fordel anvendes i forhold til at prioritere indsatsen med hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

(kilde: Kortlægning af grundvandsressourcen i Tranmose-Brejning kortlægningsområde - 2010)

Finderup-Hanning Vandværk
Finderup-Hanning Vandværk
Fårborgvej 3a
6900 Skjern
Telefon: 20 91 65 46
mail: info@finderup-hanningvand.dk

Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net